Z V E R E J N E N I E

e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní členaa náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v obci Jakušovce, 25.3.2023

Oznámenie na referendum

Zverejnenie elektronickej adresy Jakušovce Zverejnenie elektronickej adresy Jakušovce voľba poštou